Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

Poradnia mieści się w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Lanciego 9H


Zespół Poradni


Kierownik Poradni: Wojtek Hańbowski


Zespół konsultantów/psychoterapeutów:


 


Joanna Dopierała - lekarz medycyny.Uczestniczka szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego przy ISPHS. Psychoterapeutka certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt oraz Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując na oddziałach szpitalnych psychiatrycznych,internistycznych oraz jako lekarz rodzinny w podstawowej opiece zdrowotnej. Od 2008 roku rozwija swoją indywidualna praktykę psychoterapeutyczną.Emilia Karczmarska – psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w ISPHS. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi również w języku angielskim. Doświadczenie zdobywała m.in. w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

emiliakrukstrjpg
Emilia Kruk - Woźniczak - pedagog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Ukończyła kurs z zakresu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej oraz kurs z postaw psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Terapeutycznym Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz zajmuje się psychoterapeutyczną pomocą okołoporodową. Jakub Pado – psycholog, psychoterapeuta, pracuje z dorosłymi oraz z młodzieżą. Ukończył 4-letnie szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie zdobywał pracując zarówno w sektorze prywatnym jak i w ramach NFZ, między innymi w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa Praga-Północ, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Psychoterapii Spektrum w Wołominie oraz w ramach prywatnej praktyki. 

 


Kateryna Probachai - lekarz medycyny, psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Posiada doświadczenie w pracy z m.in. z osobami z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym oraz zaburzeniami psychotycznymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywała stażując/pracując w placówkach publicznych oraz prywatnych (ŚDS Dzielnicy Bemowo, Oddział Dzienny Psychiatryczny SZPZLO Warszawa-Ochota, WTZ “Wiara i Nadzieja”, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Effectis”, Ośrodek dla cudzoziemców w Łukowie, sieć Poradni “Co tam?”, Poradnia Psychiatryczna “Klinika Zdrowia Psychicznego dr. n. med.Paweł Pawełczak”). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ma doświadczenie w pracy z uchodźcami i migrantami.
Pracuje w języku polskim, rosyjskim, angielskim i hiszpańskim.Karolina Tkaczyk – psycholożka, prowadzi terapię indywidualną nastolatków i dorosłych. Ukończyła szkolenie z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w ISPHS w Poznaniu. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty  psychoanalitycznego ISPHS w Warszawie. Jest psycholożką na oddziale dziennym i doktorantką na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku psychologia.
Zespół superwizorów Poradni:


WHWojtek Hańbowski – Kierownik i Konsultant Poradni: psychoanalityk szkoleniowy w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Członek korespondent Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest również psychoanalitykiem dzieci i młodzieży. Wieloletnia praca w licznych placówkach służby zdrowia. Miedzy innymi w Szpitalu Nowowiejskim, Ośrodku Leczenia Nerwic „Rasztów”, Szpitalu Cassel i Parkside Clinic w Londynie. Były i aktualny konsultant wielu ośrodków służby zdrowia. Miedzy innymi: Oddziałów Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitali w Krakowie, Starogardzie i Międzyrzeczu, oddziałów młodzieżowych w Zagórzu i Gdańsku oraz Poradni Leczenia Uzależnień w Gdańsku. Autor licznych publikacji, w tym dwóch książek. Wykładowca m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych  Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie.

profiloweAgnieszka Hańbowska – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i terapeuta szkoleniowy Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Pracuje z pacjentami od 1996 roku, obecnie w ramach praktyki prywatnej z dorosłymi i młodzieżą, wcześniej w instytucjach związanych z leczeniem uzależnień, zaburzeń psychotycznych oraz psychoterapią młodzieży. Superwizuje pracę zespołu Oddziału Młodzieżowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Swoje kwalifikacje zdobyła szkoląc się w Polsce, Barcelonie i Londynie. Była sekretarz zarządu ISPHS i była wiceprezes PTPP. Kieruje Wydawnictwem ISPHS i zaangażowana jest w prowadzenie szkolenia ISPHS afiliowanego przy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Delegatka do EFPP.

robert sadowskiRobert Sadowski (ur. 1973) – psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego / International Psychoanalytical Association, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Były członek zarządu PTPP i ISPHS. W obszarze uspołecznionej służby zdrowia pracował m.in. w „Centrum Psychoterapii” Szpitala Nowowiejskiego i w „Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii” w Warszawie. Prowadzi psychoterapię i psychoanalizę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Autor kilku wystąpień i publikacji w PTPa, PTPP i konferencji Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej w Berlinie. Aktywnie wspiera życie naukowe środowisk psychoterapeutycznych w różnych miastach w Polsce, prowadząc superwizje, wykłady i seminaria. Współorganizuje kurs roczny z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. Zaangażowany jest w prowadzenie afiliowanego przy EFPP szkolenia ISPHS.


katarzyna niemczukKatarzyna Niemczuk – psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy. Członek Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Ukończyła Podyplomowe Szkolenie dla Superwizorów i Analityków Szkoleniowych przy Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Jest Członkiem Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Aktualnie pełni funkcję Prezesa tego Instytutu. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego oraz Certyfikat psychoterapeuty wydane przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów; Certyfikat Psychoterapeuty oraz Certyfikat Superwizora wydane przez Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Przez ponad 5 lat pracowała w XIII Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, grupy terapeutyczne i szkoleniowe. Pracuje również z parami. Posiada doświadczenie w superwizji pacjentów indywidualnych, grup terapeutycznych oraz konsultacji w organizacjach zarówno tych, których profil dotyczy pomagania innym jak i organizacji osadzonych w biznesie.

magorzata bajorMałgorzata Bajor – psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy, superwizor. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w podejściu psychoanalitycznym: psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. Koordynator programu Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal: „Psychologiczna pomoc dla ludzi w podeszłym wieku” . Superwizuje procesy indywidualne, grupowe oraz zespoły placówek służby zdrowia lub innych organizacji zajmujących się psychoterapią. Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. W obu organizacjach pełniła funkcje w Zarządzie. Posiada następujące certyfikaty: Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Certyfikat Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Certyfikat superwizora Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

Magorzata SadowskaMałgorzata Sadowska (ur. 1974) – psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego / International Psychoanalytical Association, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wiceprezes ISPHS, była członkinii Rady PTPP. W obszarze uspołecznionej służby zdrowia pracowała w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Prowadzi psychoterapię i psychoanalizę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Autorka kilku wystąpień i publikacji w PTPa, PTPP oraz 2 sympozjum ISPHS. Aktywnie wspiera życie naukowe środowisk psychoterapeutycznych w różnych miastach w Polsce, prowadząc superwizje, wykłady, seminaria i szkolenia, a także kształcąc psychoterapeutów w szkoleniach afiliowanych przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej. Założyła i współprowadzi Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży.