Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

Poradnia mieści się w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Lanciego 9H


Zespół Poradni


Kierownik Poradni: Wojtek Hańbowski


Zespół konsultantów/psychoterapeutów:


Katarzyna Fedorowicz - dr n. hum., psycholog, prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci. W trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w ISPHS. Ukończyła roczne szkolenie z podstaw psychotraumatologii w Polskim Towarzystwie Psychotraumatologii. Doświadczenie kliniczne zdobyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada, Centrum Psychoterapii Spektrum, Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń, a także podczas stażów na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz w poradniach dla osób uzależnionych i współuzależnionych.Emilia Karczmarska – psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w ISPHS. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi również w języku angielskim. Doświadczenie zdobywała m.in. w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

emiliakrukstrjpg
Emilia Kruk - Woźniczak - pedagog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Ukończyła kurs z zakresu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej oraz kurs z postaw psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Terapeutycznym Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz zajmuje się psychoterapeutyczną pomocą okołoporodową.

20190909_141436_0000png

Agata Pacura - psycholog, interwent kryzysowy, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychterapeuty psychoanalitycznego w ISPHS. Odbyła szkolenie z psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując z dziećmi w żłobku i przedszkolu, oraz adolescentami w placówce socjoterapeutycznej i w gimnazjum integracyjnym, Odbyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na dziennym oddziale Kliniki Nerwic i Zaburzeń Odżywiania, pracowała w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”. Obecnie pracuje w Punkcie Zgłoszeniowo-Kordynacyjnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Pracuje w ośrodku dziennym z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych pod egidą Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.


Jakub Pado – psycholog, psychoterapeuta, pracuje z dorosłymi oraz z młodzieżą. Ukończył 4-letnie szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie zdobywał pracując zarówno w sektorze prywatnym jak i w ramach NFZ, między innymi w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa Praga-Północ, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Psychoterapii Spektrum w Wołominie oraz w ramach prywatnej praktyki.

passendoferjpg 

Aleksandra Passendorfer - psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w ISPHS. Zakończyła kurs podstaw psychoterapii psychoanalitycznej organizowany przez Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii przy PTPP. Odbyła staż na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Ma doświadczenie w pracy z migrantami i uchodźcami.  W poradni ISPHS zajmuje się pomocą okołoporodową, pracuje z dorosłymi i młodzieżą zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.


  gosia pietajpg

Małgorzata Pięta - psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia czteroletniego atestowanego Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka psychologii w ramach Kolegium MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie doktorantka Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach rocznego stażu w pracy z dziećmi w ramach Specjalizacji Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW, Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym I (OPR I) w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. Autorka i współautorka artykułów naukowych w obszarze psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, m.in. dot. tematyki obrazu ciała u osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób somatycznych.


 received_1689207267882328pngmaxwidth1266maxheight853png

Kateryna Probachai - lekarz, psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Doświadczenia zawodowe zdobywała na stażu w ŚDS Dzielnicy Bemowo, stażu w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym “Effectis” dla dzieci z autyzmem, prowadzenia cyklu zajęć grupowych na oddziale dziennym psychiatrycznym, podczas pracy w WTZ “Wiara i Nadzieja”. Ma doświadczenie w pracy z uchodźcami i migrantami. Prowadzi terapię w języku polskim i rosyjskim.Zespół superwizorów Poradni:


WHWojtek Hańbowski – Kierownik i Konsultant Poradni: psychoanalityk szkoleniowy w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Członek korespondent Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest również psychoanalitykiem dzieci i młodzieży. Wieloletnia praca w licznych placówkach służby zdrowia. Miedzy innymi w Szpitalu Nowowiejskim, Ośrodku Leczenia Nerwic „Rasztów”, Szpitalu Cassel i Parkside Clinic w Londynie. Były i aktualny konsultant wielu ośrodków służby zdrowia. Miedzy innymi: Oddziałów Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitali w Krakowie, Starogardzie i Międzyrzeczu, oddziałów młodzieżowych w Zagórzu i Gdańsku oraz Poradni Leczenia Uzależnień w Gdańsku. Autor licznych publikacji, w tym dwóch książek. Wykładowca m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych  Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie.

profiloweAgnieszka Hańbowska – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i terapeuta szkoleniowy Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Pracuje z pacjentami od 1996 roku, obecnie w ramach praktyki prywatnej z dorosłymi i młodzieżą, wcześniej w instytucjach związanych z leczeniem uzależnień, zaburzeń psychotycznych oraz psychoterapią młodzieży. Superwizuje pracę zespołu Oddziału Młodzieżowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Swoje kwalifikacje zdobyła szkoląc się w Polsce, Barcelonie i Londynie. Była sekretarz zarządu ISPHS i była wiceprezes PTPP. Kieruje Wydawnictwem ISPHS i zaangażowana jest w prowadzenie szkolenia ISPHS afiliowanego przy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Delegatka do EFPP.

robert sadowskiRobert Sadowski (ur. 1973) – psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego / International Psychoanalytical Association, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Były członek zarządu PTPP i ISPHS. W obszarze uspołecznionej służby zdrowia pracował m.in. w „Centrum Psychoterapii” Szpitala Nowowiejskiego i w „Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii” w Warszawie. Prowadzi psychoterapię i psychoanalizę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Autor kilku wystąpień i publikacji w PTPa, PTPP i konferencji Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej w Berlinie. Aktywnie wspiera życie naukowe środowisk psychoterapeutycznych w różnych miastach w Polsce, prowadząc superwizje, wykłady i seminaria. Współorganizuje kurs roczny z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. Zaangażowany jest w prowadzenie afiliowanego przy EFPP szkolenia ISPHS.


katarzyna niemczukKatarzyna Niemczuk – psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy. Członek Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Ukończyła Podyplomowe Szkolenie dla Superwizorów i Analityków Szkoleniowych przy Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Jest Członkiem Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Aktualnie pełni funkcję Prezesa tego Instytutu. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego oraz Certyfikat psychoterapeuty wydane przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów; Certyfikat Psychoterapeuty oraz Certyfikat Superwizora wydane przez Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Przez ponad 5 lat pracowała w XIII Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, grupy terapeutyczne i szkoleniowe. Pracuje również z parami. Posiada doświadczenie w superwizji pacjentów indywidualnych, grup terapeutycznych oraz konsultacji w organizacjach zarówno tych, których profil dotyczy pomagania innym jak i organizacji osadzonych w biznesie.

magorzata bajorMałgorzata Bajor – psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy, superwizor. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w podejściu psychoanalitycznym: psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. Koordynator programu Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal: „Psychologiczna pomoc dla ludzi w podeszłym wieku” . Superwizuje procesy indywidualne, grupowe oraz zespoły placówek służby zdrowia lub innych organizacji zajmujących się psychoterapią. Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. W obu organizacjach pełniła funkcje w Zarządzie. Posiada następujące certyfikaty: Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Certyfikat Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Certyfikat superwizora Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

Magorzata SadowskaMałgorzata Sadowska (ur. 1974) – psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego / International Psychoanalytical Association, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wiceprezes ISPHS, była członkinii Rady PTPP. W obszarze uspołecznionej służby zdrowia pracowała w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Prowadzi psychoterapię i psychoanalizę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Autorka kilku wystąpień i publikacji w PTPa, PTPP oraz 2 sympozjum ISPHS. Aktywnie wspiera życie naukowe środowisk psychoterapeutycznych w różnych miastach w Polsce, prowadząc superwizje, wykłady, seminaria i szkolenia, a także kształcąc psychoterapeutów w szkoleniach afiliowanych przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej. Założyła i współprowadzi Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży.