Poznań: Roczne Seminarium Przeniesienie/Przeciwprzenesienie

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal zaprasza na roczne Seminarium Teoretyczno-Kliniczne:

PRZENIESIENIE/PRZECIWPRZENIESIENIE

Seminarium będzie się odbywało w Poznaniu, w siedzibie Instytutu, ul. Szamotulska 96/1 (róg z ul. Wawrzyńca Engeströma), w soboty w godzinach 16:00-19:00 w następujących terminach:
21.09.2019; 19.10.2019; 16.11.2019, 11.02.2020, 15.02.2020, 14.03.2020, 18.04.2020, 16.05.2020, 20.06.2020.

Seminarium obejmuje zagadnienia teoretyczne i superwizję.
Przeznaczone jest dla psychoterapeutów.
Tematy:
1. Rozwój koncepcji przeniesienia i przeciwprzeniesienia
2. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy z trudnymi pacjentami (borderline, psychozy, narcyzm)
3. Negatywna relacja psychoterapeutyczna
4. Zjawiska przeniesienia – pacjenci po traumie
5. Praca w sytuacji traumy społecznej
6. Seksualność w przeniesieniu
7. Praca w sytuacji osobistych trudności psychoterapeuty

Koszt: Seminarium obejmuje 9 spotkań i koszt wynosi 1800 zł, płatne w 9 ratach 200 zł.

Prowadzacy:
Jarosław Groth – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor psychoterapii psychoanalitycznej ISPHS, adiunkt w Instytucie Psychologii UAM. Członek PTPP. Mieszka i pracuje w Poznaniu, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Iwona Jóźwiak – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka psychoanalityczna, superwizorka ISPHS. Wykładowca akademicki w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Należy do PTPP i PTP. Pracuje w Poznaniu w prywatnej praktyce z dorosłymi i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

ZGŁOSZENIA:

Iwona Jóźwiak tel. 604-966-108, mail iwona.jozwiak@interia.pl
Jarosław Groth tel. 600-762-802, mail groth@amu.edu.pl